|
  • Русский
  • English

Տիգրան Սոկրատի Ռափյան

Տիգրան Սոկրատի Ռափյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ՔԿԱ վիրաբուժության կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

2003-2009թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2009-2012թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ՔԿԱ հիվանդություններ մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2012-2014թթ․ ՀՀ ՊԲ զորամասի բժիշկ մասնագետ

2015-2019թթ․ “Արմենիա” ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2019թ․-ից Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, ՔԿԱ բժիշկ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2019թ․ “Քթի բաց և փակ պլաստիկ վիրահատություններ”, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: