|
  • Русский
  • English

Տաթևիկ Մարտիրոսի Փխրիկյան

Տաթևիկ Մարտիրոսի Փխրիկյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ՔԿԱ վիրաբուժության կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ԵՊԲՀ ՔԿԱ հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

2001-2007թթ․ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2007-2010թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ՔԿԱ հիվանդություններ մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2010-2016թթ․ ԵՊԲՀ ՔԿԱ հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ

2016թ․-ից ԵՊԲՀ ՔԿԱ հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս

2010թ․-ից «Արմենիա» ՀԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2019թ․-ից Միքայելյան համալսարական հիվանդանոց, ՔԿԱ բժիշկ

 

Գիտական գործունեություն

Համահեղինակ է 4 գիտական հոդվածների, 1 գյուտի

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016թ․ «Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցեր», Երևան, Հայաստան

2019թ․ «Քթի բաց և փակ պլաստիկա վիրահատություններ», Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

2007թ․-ից ՔԿԱ ասոցացիայի անդամ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: