|
  • Русский
  • English

Տաթևիկ Գ․ Հովհաննիսյան

Տաթևիկ Գ․ Հովհաննիսյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ընդհանուր թերապիայի կլինիկայի բժիշկ-թերապևտ
Թերապևտ
Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: