|
  • Русский
  • English

Տաթևիկ Ա․ Բարխուդարյան

Տաթևիկ Ա․ Բարխուդարյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ախտորոշման կենտրոնի բժիշկ-սոնոգրաֆիստ
Սոնոգրաֆիստ, դուպլեքս հետազոտության բժիշկ
Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: