|
  • Русский
  • English

Սուրեն Մարտիկի Ղազարյան

Սուրեն Մարտիկի Ղազարյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ՔԿԱ վիրաբուժության կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

2006-2011թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

20011-2013թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2013-2016թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ՔԿԱ հիվանդություններ մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2016-2017թթ․ Վեդի ԲԿ, հերթապահ վիրաբույժ

2017-2019թթ․ “Արմենիա” ՀԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2017թ․-ից Վեդի ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2019թ․-ից Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, ՔԿԱ բժիշկ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ․ Վերապատրաստման դաընթաց, Սեչենովի անվան թիվ 1 հիվանդանոց, Մոսկվա, ՌԴ

2019թ․ “Բաց և փակ ռինոպլաստիկա, առաջնային և երկրորդային ռինոպլաստիկա”, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: