|
  • Русский
  • English

Սոֆյա Վարդանի Գրիգորյան

Սոֆյա Վարդանի Գրիգորյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ-գաստրոէնտերոլոգ
Գաստրոէնտերոլոգ, հեպատոլոգ

Կրթություն

2007-2012 Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2013-2015 Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2015-2017 Երևանի պետական բժշկական համալսարան, կլինիկական օրդինատուրա՝ գաստրոէնտերոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2018-ից ԵՊԲՀ գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

2018-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի բաժանմունքի բժիշկ-գաստրոէնտերոլոգ

 

Գիտական գործունեություն

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ է

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2019 “Հոգեբանություն”, “Մանկավարժություն”, “Թեսթերի կազման մեթոդաբանություն”, ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

Գաստրոէնտերոլոգների հայկական ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: