|
  • Русский
  • English

Սարո Լևոնի Ենոքյան

Սարո Լևոնի Ենոքյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

2008-2013թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության  ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2013-2015թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության  ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2015-2018թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2015-2016թթ․ Երևանի “Շտապ օգնություն” ՓԲԸ, բժիշկ

2016-2017թթ․ “Էրեբունի” ԲԿ շտապօգնության ծառայություն, բժիշկ

2017-2018թթ․ “Աստղիկ” ԲԿ, բժիշկ

2018-2019թթ․  ՀՀ Ան ԱԱԻ, կլինիկական ուղեցույցերի և գործելակերպերի մշակման բաժին, փորձագետ-մեթոդաբան

2018թ․-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

 

Անդամակցություն

2018թ․-ից Անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապիստների հայկական միության անդամ

 

Պարգևատրումներ

2017թ․ ՀՀ ԱՆ շնորհակալագիր՝ կլինիկական ուղեցույցերի ներդրման և գործելակերպերի նախագծի մշակման գործում ակտիվ մասնակցության համար

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: