|
  • Русский
  • English

Մետաքսե Ռ․ Գրիգորյան

Մետաքսե Ռ․ Գրիգորյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի ծառայության բժիշկ-ռեանիմատոլոգ
Ռեանիմատոլոգ
Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: