|
  • Русский
  • English

Լևոն Կամոյի Թորոսյան

Լևոն Կամոյի Թորոսյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

2006-2011թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2013-2015թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2015-2018թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2014-2017թթ․ ՇԲՕ, բժիշկ

2016-2017թթ․ “Աստղիկ” ԲԿ, բժիշկ

2017-2018թթ․ “Ուիգմոր-Քլինիք”, ռեանիմատոլոգ

2017-2018թթ․ “Արմենիա” ԲԿ, անեսթեզիոլոգ

2017-2018թթ․ “Հերացի” թիվ 1 ՀՀ, ռեանիմատոլոգ

2018թ․-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: