|
  • Русский
  • English

Քրիստինա Ի․ Ռուդոմյոտկինա

Քրիստինա Ի․ Ռուդոմյոտկինա

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: