|
  • Русский
  • English

Կոնստանտին Լևոնի Խաչատրյան

Կոնստանտին Լևոնի Խաչատրյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի բժիշկ-սրտաբան
Սրտաբան

Կրթություն

1980-1986թթ․ ԵՊԲԻ, բուժական գործ

1986-1987թթ․ ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ ընդհանուր թերապիա մասնագիտությամբ

1991-1993թթ․ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, մասնագիտացում՝ թերապիա

2001-2002թթ․ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, մասնագիտացում՝ սրտաբանություն

 

Մասնագիտական գործունեություն

1987-1991թթ․ ՀՀ Արագածի շրջանի ԿՀ, բժիշկ-թերապևտ

1994-1996թթ․ ՀՀ Զինված ուժեր, բուժ․ կետի պետ

1996-2008թթ․ «Մալաթիա» ԲԿ, սրտաբանության և ինտեսիվ թերապիայի օրդինատոր

2008-2019թթ․ «Մուրացան» ՀՀ ինտենսիվ թերապիայի ծառայության բժիշկ-օրդինատոր, սրտաբան

2008թ․-ից ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի դասախոս

2019թ․-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի բժիշկ-սրտաբան

 

Մասնագիտական վերապատրաստոումներ

«Սրտաբանության արդի հարցեր», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի անդամ

Եվրոպայի սրտաբանների ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: