|
  • Русский
  • English

Քնարիկ Սաշայի Բադալյան

Քնարիկ Սաշայի Բադալյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անոթային վիրաբուժության կլինիկայի անոթային վիրաբույժ
Անոթային վիրաբույժ

Կրթություն

2009-2014թթ. ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2014-2016թթ. ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2016-2019թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ անոթային վիրաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2019թ.-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, անոթային վիրաբույժ

 

Անդամակցություն

Հայաստանի անոթային վիրաբույժների ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: