|
  • Русский
  • English

Արթուր Լեոնիկի Մինասյան

Արթուր Լեոնիկի Մինասյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ՔԿԱ վիրաբուժության կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

1995-2001թթ․ ԵՊԲՀ, ռազմաբժշկական ֆակուլտետ

2001-2002թթ․ ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա

2004-2007թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ՔԿԱ հիվանդություններ մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2002-2004թթ․ ՀՀ ՊՆ, բուժ․ ծառայության պետ

2008-2016թթ․ “Արմենիա” ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2016-2019թթ․ “Արմենիա” ԲԿ, ՔԿԱ բաժանմունքի վարիչ

2019թ․-ից Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, ՔԿԱ բժիշկ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: