|
  • Русский
  • English

Արայիկ Թելմանի Կսպոյան

Արայիկ Թելմանի Կսպոյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության ծառայության նյարդավիրաբույժ
Նյարդավիրաբույժ

Կրթություն

1984-1990թթ․ ԵՊԲՀ, բուժական ֆակուլտետ

1990-1991թթ․ ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա

1993-1994թթ․ Մասնագիտացում՝ նյարդավիրաբուժություն

 

Մասնագիտական գործունեություն

1991-1995թթ․ ՀՀ ՊՆ զինված ուժեր, Հայաստանի կենտրոնական կայազորային հոսպիտալ

1996-2009թթ․ “Էրեբունի” ԲԿ, նյարդավիրաբույժ

2009-2015թթ․ Մասնավոր բուժ․ կենտրոններ, նյարդավիրաբույժ

2015թ․-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, նյարդավիրաբույժ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: