|
  • Русский
  • English

Արայիկ Հ․ Սիմոնյան

Արայիկ Հ․ Սիմոնյան

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի կլինիկայի վիրաբույժ-ուրոլոգ
Վիրաբույժ-ուրոլոգ

Կրթություն

2016թ․ ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը

 

Մասնագիտական գործունեություն

2016թ․-ից Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց, ուրոլոգ

 

Անդամակցություն

Ուրոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի կրտսեր անդամ

Ուրոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիայի կրտսեր անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: