|
  • Русский
  • English

Անեսթեզիոլոգիայի կլինիկա

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի անեսթեզիոլոգիայի ծառայության ղեկավար
Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: