|
  • Русский
  • English

Պրոֆեսոր Մուշեղ Ստեփանյանը Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի հյուրն է:

ՌԴ նախագահի գործերի կառավարման Մոսկվայի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, պրոֆեսոր Մուշեղ Ստեփանյանը մայիսի 18-ին անցկացրել է խորհրդատվություններ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում: Կազմակերպված կլոր սեղան-քննարկման ժամանակ բժիշկը ոլորտի մասնագետների հետ կիսվել է իր հարուստ փորձով:
Մայիսի 19-ին պրոֆեսորը Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում կատարել է նաև ողնաշարային բարդ վիրահատություններ:

Թողնել պատասխան

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: